Årets Synodmöte 16 april inleddes med ett Stilla Dygn vilket betydde att vi bad, vilade och delade måltider. Vi samlades till ett bibelstudium om herdepsalmen med anledning av gångna söndagens textläsningar. Två meditationer, en om att föra tron vidare och en om att växa i tro. Vid det följande årsmötet valdes tre ledamöter till rådet. Ordförandeposten blev obesatt. Inbjudan till ny stämma första april nästa år.

Med en önskan om att du ska få finna bibelstudie- och bönegrupp för trons växt. Se kontaktpersoner för vidare funderingar om hur finna gudstjänst- och församlingsgemenskap. Mer info i kommande Synodinfo. Du kan få den i pappersformat mot en gåva/medlemskap hemskickad. Mvh Jonas Nilsson, v.ordf

 

 

"Svenska kyrkans fria synod har som ändamål

 

att i bön om Den Helige Ande efter Bibelns Ord på

Svenska kyrkans bekännelses grund

 

befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som en

levande och missionerande kristen kyrka

 

som söker den enhet Herren bad om

för att världen ska tro"

 

 

Svenska kyrkans fria synod är en medlemsorganisation med fokus på tre uppgifter:

 

MISSION - att peka in mot trons centrum.

 

VARA OPINIONSBILDARE - att positivt och ihärdigt föra fram kristen tro i vår tid.

 

VARA BROBYGGARE - att aktivt arbeta för att hålla samman de bekännelsetrogna

i vårt land. Där missförstånd och avståndstagande sker vill vi göra vad vi kan för att ett

respektfullt närmande skall ske.